Půstovní kliniky - nebezpečí pro společnost.


V posledních měsících dostávám stále více žádostí o názory nebo o pomoc při zakládání půstovních klinik či sanatorií ve smyslu starého obrázku.  Klik pro větší obrázek

Louis Kuhne - autor mnoha přírodních léčebných procedur  
     Samozřejmě, každý si může dělat co chce a zakládat co chce. Nikomu v ničem nelze bránit, alespoň ne v prvních krocích pokusů o spasení zdraví společnosti. Pokud tento záměr považujeme  za opravdový důvod k založení kliniky a nekrčí se za ním skrytá touha vydělat půstem peníze, mají se věci asi  takto:   Pokud tedy chcem založit kliniku maličkou, či takovou "factory" jako je tomu na obrázku, musíme si nejdříve uvědomit, pro koho a v jakém prostředí kliniku zakládáme. Otázka pro koho je jasná - pro lidi, kteří mají potíže se zdravím a se kterými už si neví rady běžní lékaři. To budou první zákazníci, které do kliniky přijosu  a kteří zaplatí. Takto to několik měsíců, nebo dokonce rok dva půjde a klinika získá   obrovské jméno - o tom bez pochyb. A bez pochyb je také to, že tradiční lékařství začne žárlit a začne dělat problémy. Jak takové žárlení chutná, jsem si na vlastní kůži vyzkoušel při spouštění tohoto serveru hlavně v období, dokud pití destilky definitivně neztratilo lékaři opuncovaný přízrak otravy s následkem smrti.

    To je však menší problém. Mnohem větším problémem je zasazení kliniky do společnosti a jejího současného systému. Jednoduše řečeno, současná společnost je nemocná a systém kterým je řízena, přímo katastrofální. Sociální systém se rozpadá, nikdo neví co s tím a jak dál, stejně tak je to u systému zdravotnictví, založeném na principu léčení následků namísto příčin. A jelikož jedna příčina dokáže vyvolat tisíce podob následků, lékařská věda už je stačí sotva pojmenovávat a hledat pro nové nemoci  jména. To však vyhovuje lékařskému byznysu. Nové nemoci znamenají  nový důvod přijít k lékaři a platit za úkony a léky.  A teď si popravdě řekněme, co získáme půstovními klinikami a plošným vyléčením lidí?  Jen ještě více problémů pro lidi samotné. Vyléčením a prodloužením života lidí ve společnosti, která funguje na špatných principech, dosáhneme pouze a jen zhoršení celé situace. Už tak špatný sociální  systém na tom bude ještě hůř - bude podléhat ještě větší zátěži ve formě zdravých důchodců, kteří už za ničím v životě nejdou, protože jim nikdo neukázal, za čím by asi měli jít a co je vůbec smyslem života.

    Věřím, že ve výše uvedených řádcích je jasně vidět, že podnikat cokoliv pro zdraví současné společnosti je holým nesmyslem až do chvíle, dokud celéá společnost nezmění myšlení, přístup k životu a potažmo systém, kterým sama sebe organizuje. Tedy jediným smyslem pro založení kliniky zůstává zisk - vydělat peníze. Tento cíl a smysl už si však položili lékaři a farmaceutický průmysl. Že se jim daří, je zcela očividné a nezamaskovatelné a logika  vesmírného Zákona s velkým Z říká, že se zaručeně úspěšnější konkurenci půstu budou bránit  všemi legálními i nelegálními metodami, byť sami vědí či aspoň tuší, že jejich cesta už dávno skončila v temnotách.  V tomto bodě, ať si nikdo, kdo si zahrává s myšlenkou založit půstovní kliniku, nepohrává s matoucími iluzemi.. Založením kliniky automaticky získá VELMI silného nepřítele. Kdo neví, nebo nechce slyšet  o čem mluvím, ať si znovu  přečte zářný "příklad" pravděpodobného chování arogantních  DR a DRSC zde. Tolik k těm, kteří mi posílají dotazy s vidinou, že přispějí ke spasení a vyléčení společnosti a nebo s vidinou lehkého zisku na současné nemocné, obtloustlé,  chorobami prolezlé a minimálně na tři generace dopředu zadlužené  společnosti.

     A několik slov závěrem půstařům, kteří si půst vybrali jako cestu ke zlepšení sebe samých a pro které jsem založil tento server. Jak výše jasně uvedeno, společnost, ve které se mnoho půstařů ještě stále nachází, nebo je v ní nuceno z nějakého důvodu ještě setrvávat, není tím "pravým ořechovým" prostředím pro vlastní rozvoj. Nicméně je vše v pořádku a na dobré cestě, protože vyklizení vlatního mozku od názorů okolní společnosti (říkám tomu roztřel mozku) čeká každého hledajícího člověka na cestě za cílem života, jehož dosažení  je smyslem života - tedy osvobození se od  dalších nucených znovuzrození. Je jedno v jaké společnosti a prostředí, se hledající nacházi - či je to západní nebo východní a zda v ní převládá náboženský systém podle bible A nebo bible  B. Žádná společnost na Zemi není bez chyb a neexistuje žádná společnost, která si za doby svojí existence nevytvořila falešná  dogmata a "pravdy" podle kterých sice žije, ale které  už dávno pravdama zdaleka nejsou. Z každé  společnosti hledající lidé odcházejí mimo společnost, kde budou sami, nebo ve společnosti lidí hledajících stejný cíl. Tedy do zahraničí, daleko  z dosahu původní společnosti a hlavně vlastního příbuzenstva, nebo do nedalekých  pousteven či klášterů, žijících vlastním uzavřeným životem. Proto ti, kteří  chctějí  v tomto životě dosáhnout velkého pokroku na cestě k cíli, musí být ve styku se současnou společností velmi opatrní a mít se velmi na pozoru před jejími "chapadly" ve formě půjček,reklamy, hypoték, zdravotních a sociálních jistot (v Pravdě pouhých slibů) které činí člověka závislým a  velmi omezují jeho svobodu a nezávislot jak po fyzické, tak po duševní a duchovní stránce.  Jak z logiky věci plyne, svoboda  a nezávislost je základní podmínkou v hledání Pravdy na cestě k dosažení cíle. Ono se to těžko medituje, když moje mysl místo uklidnění hledá cestičky, jak splatit splátku půjčky která měla být zaplacena  včera;)  Vy, kteří to v tomto životě myslíte vážně, mějte se před jakoukoliv společností na pozoru. Držím palce.. .