Sdělovací postředky a půst.

    Se stále rozšiřujícím počtem půstařů  se přímo úměrně  zvyšuje zájem medií o půst. Je to logický a přirozený průvodní jev a jak všichni učitelé zde vědí, vůbec z toho nemám radost. Poďme se tedy z dálky pomalu přiblížit k celkovému dění a vztahu mezi sdělovacími prostředky a půstem. Nejdříve si řekneme co je co a kdo je kdo.

    Televize: Je organizací, jejíž prvotním a základním cílem je zisk. Zaměstnává týmy, které natáčí  příspěvky/zprávy/filmy  a z nich pak vybírá ty nejzajímavější podle daných kritérií. Kritéria jsou jasná a oddaná cíli vydělat peníze  pro televizi. Základním kritériem pro příspěvek je jeho "magnetičnost" tedy schopnost  zaujmout diváka do takové míry, aby nepřepnul ke konkurenční stanici a vnitřně uznal příspěvek za zajímavý a tím zvýšil sledovanost dané stanice. Příspěvky tedy musí mít dynamiku, spád a hlavně to, co dnešního diváka nejvíce přitahne, roztržku ve formě protikladů. Televize tedy z principu koná tak, že pokud vidí dobrou věc, hledá také  špatnou, nebo aspoň někoho se špatným názorem na ni  a pak je spolu konfrontuje a tím je příspěvek zajímavý. Jinými slovy, snaží se najít  dané věci protiklad, protiváhu. Když se za to někdo na televizi zlobí, má jednoduchou výmluvu, rozzlobený dostane jednoduchou odpověď: Vysílání televize musí být vyvážené  a prostor  musí dostat obě strany mince jinak bude televize potrestána pokutou dle zákona.  Výmluva povýšená na zákon základního principu hromadných sdělovacích prostředků dnešní doby.

    Autorka příspěvku: Veronika Švihelová je zaměstnankyní TV a konala přesně v regulích chlebodárce. Tak, jak píší různí přispěvatelé na různých diskuzích okolo na téma půst ve smyslu, že dobrou věc je nutno podpořit, tak to v televizi prostě nejde. Bylo by to bráno jako reklama, Veronice by to neprošlo a pokud by to několikrát zopakovala, dostala by vyhazov.  Jednoduše řečeno, dobrou věc v televizi aby to vypadalo jen a dobře, podpořit nelze. Jiná situace nastává, pokud by příspěvek byl reklamou, za kterou sdělovací prostředek dostal velice dobře zaplaceno.  Tam už by protipol nebyl nutný a sdělení by nebylo považováno za skrytou reklamu a soukromý zájem půstující redaktorky Veroniky. Veronice tedy nezbývalo, než z povinnosti najít protipól půstu. Dle vlastního úsudku sáhla po tom nejbližším - zdravotnictví.  Ze zdravotníků si vybrala dietology. Pro znalce půstu nemusím zdůrazňovat, že v tomto případě je to chyba kumulovaná a na druhou. Do hlubin padající zdravotnictví vůbec není protiváhou půstu a už vůbec ne zcela nesmyslné odvětví zdravotnictví dietologie a chudáci lidé v ní pracující, mnohdy i s vírou ve  funkčnost té či oné diety. Krátce a stručně, Veronika udělala co mohla v rozmezí svých možností. Kdy měl být shot pouze podle ní, věřím, že by vypadal jinak.

    Zdravotnictví a projev dietologa: Vztahují se něj stejné oklešťovací  limity jako na Veroniku v TV. Je to člověk vychovaný a živený systémem a jak se zdá ze záběrů i vnitřně přesvědčený o jeho dokonalé a nenahraditelné funkci. Je jisté, že půst nikdy nezkusil. Jako člověku mu není možné nic vyčítat, že žije v bludném kruhu omylu a nepřipustí žádnou jinou možnost je jeho problém. Přejme mu, aby okamžik, kdy se nad možností funkčnosti půstu aspoň zamyslí a pak třeba zkusí aspoň jeden den, přišel ještě v tomto jeho životě.

    Každý učitel půstu dobře ví, že největším nepřítelem půstu je člověk. V první řadě sám sobě s vlastní  chybějící odvahou, pochybnostmi  a strachem před prvním krokem k půstu. V druhé řadě je to pak opět člověk, nebo spíše lidé v nejbližším kruhu půstaře, tedy jeho rodina nebo spolupracovníci v práci kterí tvoří největší překážky a jsou nejčastější příčinou přerušení půstu, kterého pak sám člověk lituje.  Příspěvek je krásný a poučný z mnoha stran.

1) Je vyvážený (byť násilně) od plné pozitivity přes střed paní Partykovou, až po negativní přístup dietologa.

2) Paní Partyková je zlatou střední cestou - má za sebou 21 a kdyby udělala 40, byla by opravdovou protiváhou zdravotnictví se vším všudy přesně tak, jak si to představuje TV. Předcházející řádek platí TEĎ - je to  momentální stav, za 2 měsíce tomu může být zcela jinak.

3) Ukazuje princip fungování  televize v celé její nahotě. Televize vytváří extrémní situace - konflikt protikladů. Vyvolává na scénu zlo za účelem zvýšení sledovanosti a tím pádem většího zisku z programu.

    A susmasumárum: Jakákoliv plošná komunikace s jakýmkoliv hromadným sdělovacím prostředkem na téma půst je špatná a půstu škodí. Ten, kdo již k půstu vyspěl, si jej najde sám i bez těchto prostředků. Sdělovací prostředky potřebují protiklady k oživení a dodání váhy svým příspěvkům a protiklady si Bohu žel, zvolí sami, bez ohledu na správnost volby po praktické stránce věci z hlediska věci, v tomto případě půstu. Základní pravidlo na serveru "Na poušti je nejlépe" aneb nebav se o půstu s nikým,  kdo nezkusil, nebo nemá OPRAVDOVÝ zájem, jinak budeš mít velké problémy - logicky platí i pro sdělovací prostředky.  Hromadným sdělovacím prostředkem je toto základní pravidlo porušováno, jelikož jsou oslovování i lidé, ve kterých slovo půst vyvolává místo nadšení hrůzu a děs. Tím zákonitě stoupne odpor prostředí ve kterém, se půstaři pohybují  a na základě argumentů "pan dietolog včera v TV povídal" jim půst řádně "osolí", vystraší je,  nebo dokonce zhnusí tak, že se ho vzdají. Jednoduše řečeno, pokud chceme uchovat "snahu pomoci dobré věci",  půst propagovat  a nebýt přitom sami proti sobě, je potřeba zvolit jinou cestu a jiné prostředky šíření osvěty než jsou hromadné sdělovací prostředky. Mnohem lepším způsobem je osobní příklad. V tichu a klidu se půstu naučit a pokorně počkat, až si sami lidé všimnou pozitivních  fyzických a duševních změn.